Hellere udadvendt end advent

Hellere udadvendt end advent

 

Hellere være

ualmindelig vedkommende

frem for

uvedkommende og almindelig

Hellere føle sig

uafhængig og taknemmelig

frem for 

utaknemmelig og afhængig

Hellere holde

En usædvanlig balance

Frem for  at fastholde

den sædvanlige ubalance

Hellere opfattes som

afklaret og ukompliceret

frem for

uafklaret og kompliceret

Hellere kunne blive

ualmindelig berørt

Frem for

almindelig uberørt

Hellere omgive sig med

 fejlbarlige og u-perfekte

Frem for

 perfekte og u-fejlbarlige

For altid holde fast i

en uprætentiøst Menneskelighed

Frem for det modsatte

//Nan