Plastik Dramatik

Plastik Dramatik

Det er hverken for at at demonstrere eller provokere, men vi repræsenterer en af de der familier, der affaldssorterer. Vi insisterer på at spare, lukke og slukke – som de fleste – og reagerer og konsulterer, dem der negligerer miljøet. Og indlysende, insisterer vi på at finansere og værdibasere, den megen emballage vi producerer og bortrangerer. Ligesåvel som vi reetablerer, recirkulerer og intensiverer indkøb af lokale varer. Vi vurderer, spenderer og opjusterer brugen af  A+++ og retligt placerer papir, pap og plast.

Og alt det hænger fint i tråd med mit arbejde som stewardesse. Javel ja, selskabet kontaminerer og passagerne konsumerer, men vi eksperimenterer med at reducere, justere og minimere. Vi kommunikerer og intensiverer fx, at passagerer skal administrere deres PLASTIK glas, så vi kan op-timere og ned-komprimere. Vi reklamerer med,  at vi nedjusterer CO2 udslippet og proklamerer at vi kompenserer, det der udledes.

Lad mig derfor opsumere, evaluere og deklarere:

At selv om jeg præsterer og omplacerer, hører jeg klimaet protestere. Jeg må derfor konstatere og det irriterer, at også jeg kasserer, destruerer og fejl spenderer.

For at ville, skal man være…

//Nan