Måske ska`vi

Måske ska`vi

 

Måske er det fordi jeg altid er blevet talt pænt til. Måske er det fordi, at jeg ikke altid hører ordentligt efter det der bliver sagt.  Måske er det fordi mit selvværd er for stort eller måske er det fordi, at det er for lille. Måske er det fordi mit sind er for lyst eller fordi mine tanker om andre mennesker er for pæne. Måske har jeg lettere ved at tilgive eller bare give pokker i vold. Måske er det fordi jeg er vokset op i et hjem med en mor, som i næsten al den tid jeg kan huske, har været politiker også længe før, krænkelses fænomenet voksede sig stort, større, størst. …

måske.

 

Vi sidder i en bus og taler om køn eller snarere om dem/de eller hen,  som ikke definerer sig som et, men blot som et menneske. Vi taler for og imod – han for og jeg imod – at omstøde sproget så flere føler sig inkluderet. Han vil at vi skal huske på, at ikke alle føler sig som en kvinde eller som en mand, han vil undgå at nogen føler ubehag og det er vi indlysende enige om, for jeg har ikke et ønske om ikke at inkludere, ikke at imøde- eller ihukomme og jeg har naturligvis ingen interesse i, at nogen føler ubehag. Det tror jeg at de færreste har og det er her, at det går op for mig, at  vi har svært ved at mødes. Vores blik på mennesker omkring os og os selv, er fundamentalt forskellige. Det handler, i min muligvis naive optik, om den tilsigtede og den utilsigtede hensigt og så selvsagt om emotioner. Følelser som kan komme i konflikt og være blandede, et menneskes øjeblikkelige psykiske tilstand, bestemt af personens vilkår, humør eller forhold til andre mennesker….

For lidt mere end to år siden, da jeg i besluttede mig for at begynde bloggen her, var det i ærgrelse over, at måtte skærme mig igennem stikkende, sarkastiske og skånselsløse statements på (a)sociale medier. Når slusen først blev åbnet, var det som at blive bruset og blæst bagover af en hård stråle med iskoldt vand. Jeg blev både kold og klam og mine arme hang så latterligt lange, at man kunne tage dem og binde dem i en kraftesløs knude på ryggen. Som en våd klud sad jeg og iagttog en højlydt kamp mellem udråbstegn, caps-lock og et voldsomt vokabular, ikke skrevet uvidende om, men velvidende. Jeg oprettede dette modsat tænkende forum hvor grundformen er glad og tilliden til livet og de der er i det.

 

Der er plads til at være uenige, uafklarede, uerfarne, umiddelbare, og usikre, men ikke ubehagelige, ubønhørlige, ufejlbarlige, uforsonelige og underlødige. Jeg tror, at hvis vi efter bedste evne tilpasse sproget afhængig af situationen, så vi selv kan være i det og i mødet med andre og selvsagt omformulere os, hvis det skulle blive nødvendigt.  At være i stand til at sige undskyld hvis man bliver gjort opmærksom på, at man har sagt noget, én ikke bryder sig om, snarere end at undskylde først og omformulere tiltaleformer som endnu føles ukendte. Det stiller krav til modtageren, som må føje kontekst, klarhjernethed og kasus til sine følelser og spørge sig selv, om det sagte var tilsigtet eller muligvis utilsigtet. Det indebærer en dialog.

Vi blev ikke enige før turen i bussen var slut. Måske fordi vi var for stædige. Måske fordi vi ikke så Verden fra samme ståsted. Måske fordi jeg aldrig har prøvet at blive krænket eller måske fordi han har. Måske Verden er fuld af mennesker, man ikke kan få til at mene det samme og at det også er helt i orden.

Måske.

 

Men først var mødet

Men først var mødet

Oprindeligt, skulle det bare have været os to, men så møder vi en god ven og det der ret beset, kun skulle have været de to. Vi hilser på hinanden og præsenterer vores venner i det der i første færd, kan kaldes høflighed. Vi taler om det der vedkommer os, men også lidt om det der involverer dem og med lidt tid og frisind regner vi den ud, sætter to i datid og fire i nutid og finder sammen alle sammen. Formlen lyder: ”Dette her er” eller ”Du skal møde” og er lig med en af livets fornemmeste fortællinger; at møde hinandens venner.

Venner er værdifulde. De er liv- lyst- og lunefulde. De byder på det man længes efter eller med held, genkender. Det er ærligt og kærligt og naturnødvendig næring. ”Man skal have en ven i alle aldre”, siger hun. ”Ja, en ven må man have – uanset hvilken alder man har” siger han. Venner er uundværlige, helt specielle og ganske særlige. De indstiller udsigten og udvider indsigten. Hvordan, hvorfor og hvornår er knap så betydningsfuldt som ordet, derfor. Ikke alt skal forklares eller forsvares – blot modtages og med- og videre gives.

Det er år siden nu, at en kvinde i det der vel kaldes ”farvelseance” ( der hvor man siger tak for nu, inden man går hjem ) sagde til mig: ”Jeg vil gerne have lov til at tilbyde dig mit venskab” Det er en meget smuk kærlighedserklæring som i alle dets farver indeholder essensen af friheden til at takke enten det ene, men hvis det andet, den forbilledlige forpligtelse det er at modtage og ledsage en ven.

Venskab er ikke et ejerskab, nok nærmere, et følelsens slægtsskab med ord som empati, forståelse og sympati som ligger implicit, men lige for og ukompliceret, mens solidaritet og tolerance er kommaerne der ud- og afgør hele forståelsen for. Så store og smukke værdier, må vi dele med hinanden og det gør vi bedst ved at lade vores venner møde vores venner. Herigennem kan vi opnå større og mere, røre flere. Vi kan byde på det fineste vi har: Hinanden. At møde en god vens ven giver muligheden for at lære din gode ven endnu bedre at kende, men i bedste fald, et nyt venskab.

Det er det vi kan, når Verden går os imod og der er så meget, man ikke forstår eller kan gøre noget ved eller lave om. Vi kan mødes, finde alt det vi har sammen og dele det. Binde den fineste buket af de sjæle der udgør ens liv, præsentere og introducere et indblik i de mennesker der bidrager og støber det sikre fundament for at turde træde trygt.  Forbinde de mange vener og lade dem løbe sammen , heale og helbrede ….. det begynder med lidt kemi og kærlighed mellem to…..

”Du skal møde mine venner/det`de bedste som jeg har”.

//Nan