Venskab er at holde fast i livets flygtighed

Venskab er at holde fast i livets flygtighed

Hvordan mon det opstår ? Hvad er det der sker, når et møde bliver til andet end blot en relation og videre endnu, fra et bekendtskab til et venskab? Det kan én sikkert svare på, selv om svarene selvsagt må være flere. For hvad er det der ligger forud for det der følger, når den uforudsete kontakt bliver til mere, end blot et møde? Umiddelbart og uafviseligt, dyrebart og uundværligt, åbenbart, sårbart og kostbart er det, når man uventet møder et menneske, som byder ind med det, der ikke var der før. En spontan stund, en akut undren – et magisk øjeblik hvor man bliver klar over, at man kan gå ad veje, man aldrig selv havde turdet træde alene.

Venskab er en følelse, en fornemmelse af noget rigtigt.  Det er et ønske om at ville, hvad der er bedst for den anden, at udvise sympati og empati, men også ærlighed, selv om det kan være slidsomt, at skulle sige sandheden.  Et venskab indeholder indlevelse, indsigt og tillid, men også ligeværd og idéen om, at kunne være sig selv. Et venskab er en eller flere følelser i en kontinuerlig konsistent. Venskab er, når man på en næsten rørende måde tager tingene for hvad de giver sig ud for at være. Gennem venner, indser man egne begrænsninger, får større indsigt  og forståelse, men noget af det aller fineste ved venskabet er, at det lader vennerne forblive forskelige.

Følelsen af at give noget, uden at miste det,

fordi man giver det, til det man har sammen. 

I den forgangne uge, fejrede jeg fødselsdag for mine vidunderlige veninder. Hvert år, inviterer jeg til fødselsdag og ind ad døren strømmer, veninden fra folkeskolen, fra gymnasiet, fra studenterjobbet, studierne, fritidsjobbene, arbejdspladserne, kærester og koner til min mands venner, pigen fra aftenskolen, vores døtres legekammeraters mødre, medarbejderen fra frivillige jobs, nabokonerne og min tandlæge. De mere end 30 vidt forskellige kvinder i mit livsmaleri, danner både for- mellem- og baggrund og placeret i centrum, en centralkomposition, midt i solar plexus. .Det brogede billede er dynamisk og en del af min dannelse. Der er ligheder, men der er også forskelle, som er jeg opfatter, som et grundvilkår for venskabet. Fortællingen er foranderligt og videlysten forbliver intakt. Der er en iboende bevægelsesfrihed mellem det berigende og det bevægende, det barske og det benhårde, men det er netop her, at man mærker, at man er med frem for mellem mennesker. At være sammen med alle mine vidunderlige veninder holder ikke blot venskaberne i live – det holder mig i live.

Mennesket er et inderligt selskabeligt og søgende væsen. Gennem det meste af livet, vil vi møde mennesker og nogle af dem vi møder, vil vi gøre følgeskab.Jeg forestiller mig ikke noget smukkere liv end at have nogen at følges med. At mine mange veninder tager kærligt imod hinanden og skaber nye og nære venskaber, cementerer troen på, håbet om og tilliden til at venlighed ikke bliver halveret af at blive delt. Det sammensætter blot endnu mere af det Verden har brug for: Flere vigtige venskaber.

//Nan