I 2004 blev jeg uddannet skolelærer. I den forbindelse, var jeg i praktik på forskellige skoler, blandt andet på en skole som ligger i et belastet boligområde. Det jeg husker bedst fra praktikperioden på den skole, var vanskelighederne for mange af eleverne, når de skulle fantasere over det fortalte. Eleverne var udsatte og umådeligt understimulerede. For at forstå, skulle bogstaverne følges op af en tegning, et fotografi eller maleri. Men jeg insisterede på at læse fordi historiefortællinger udvikler, ikke bare børnenes læsefærdigheder,  men videregiver værdier, overbevisninger og sociale normer som så igen er med til at forme børnenes opfattelse af virkeligheden.

Da jeg for lidt mere end to uger siden startede skriverierne her, var jeg udfordret af, mere eller mindre det samme. Jeg blev fortalt igen og igen, at jeg var nødt til at gøre fortællingerne følgeskab af fotos. Jeg ville aldrig kunne fange nogens opmærksomhed, hvis ikke den side af sagen også var til stede. Bogstaverne kunne ikke stå alene – deraf indkøbet af den efterhånden meget omtalte I-phone – men som på skolen, insisterer jeg på at fortælle for at participere og kapere, men først og fremmest for at involvere.

En, af mig beundret forfatter Morten Pape udtrykker det således:

“Litteraturen er en af de bedste makkere man kan møde på sin horisontudvidende rejse. Litteraturen kan være den hånd der tager fat i din egen, og sætter rejsen i gang. Der skabes en helt særlig forbindelse mellem afsender og modtager, når man læser. Verden åbner sig i og med at man overskrider sin egen. Man gør sig nye erfaringer, danner sin smag, tvinges til at tage stilling til nye oplevelser ved verden og sig selv. Man mærker noget i et andet mennesker, og dermed mærker man noget i sig selv” 

Og da jeg i søndags gik en af vores bogreoler igennem fandt jeg bøger, vi ikke selv længere ville have glæde af. http://www.laesforlivet.dk er et enestående sted, at aflevere netop bøger. Bøgerne bliver brugt, til at skabe social forandring og give udsatte børn og unge gode oplevelser og muligheder for bedre liv.

Læs for livet modtager bøger både i kælderen i Bogensegade, men også på flere biblioteker har de et samarbejde, så man kan aflevere dem der. Bøger kan leve længe, både i egen bevidsthed,  men endnu bedre, hvis man kan føje flere til. Det er en gave at forsvinde ind i et andet univers end ens eget og forståelsen for sig selv, forskelligheder og fuldstændigheder udfolder sig. Bedre gave kan man ikke bringe videre.